...


(Beelzebul, Beezebub, Beelzebub), . , . , ., .

  - ..

(4 - . 5 .) . - (-1- zebub, ; , , , ), ().

- (4 1, 2-3 6; - .).

, (. . . , 1954).

: 1) -, Zabulus ( -), . ()- (. . , )

zabal - - , . ., . .

, ., , .

. . .(: .)
imena demonov velzevul . a !

- , , . , - , - , - .

-